P1010719Het Bureau voor Sociale Argumentatie is opgericht door socioloog Vasco Lub en richt zich op toegepast onderzoek en kritische analyses in het sociale en publieke domein. Thema’s omvatten onder meer wijkveiligheid, burgerparticpatie en diverse vormen van beleidsondersteunend onderzoek bij sociale kwesties. Vaak wordt samengewerkt met universiteiten en kennisinstituten.

Lees meer…