Lid IISES Scientific Committee

Ik ben gevraagd zitting te nemen in het Scientific Committee van het Europese kennisplatform IISES in Praag (International Institute of Social and Economic Sciences). Als commitélid zal ik me voornamelijk bezighouden met het evalueren en becommentariëren van de strategie van het instituut.

Vasco Lub