Nieuwe lezingen

Dit najaar geeft Vasco Lub drie nieuwe lezingen.

– 22 november op de Netwerkdagen grote steden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Eindhoven over de werkzaamheid van de wijkaanpak.

– 3 december op het landelijke Welzijnsdebat in Bunnik over de rol van de sociale professional in aandachtswijken (bekijk hier het programma).

– 4 december in het Vlaams-Nederlands debathuis deBuren te Brussel. Thema: De (a)sociale stad: is de urbane smeltkroes werkbaar?