Nieuwe projecten: onderzoek naar buurtwachten en veiligheidsbeleving

Recentelijk zijn twee nieuwe onderzoeken gestart in de leefbaarheids- en veiligheidssfeer. Een project richt zich op het functioneren van buurtwachten  in woonwijken (de Nederlandse neighbourhood watch), het andere op veiligheidsbeleving in Rotterdam. Zie de projectpagina voor meer informatie.

Vasco Lub