Nieuw project: Naar een theoretisering van sociaal werk

In opdracht van kennisinstituut Movisie heeft een verkenning plaats van theorieën van sociaal werk. Dit mede naar aanleiding van het rapport Sociaal werk op solide basis (2014) van de Gezondheidsraad waarin wordt gepleit voor een stevigere theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van het sociaal werk in Nederland. Klik hier voor de projectomschrijving.

Vasco Lub