Lid begeleidingscommissie ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht Universiteit Utrecht het onderzoek ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’. Ik ben gevraagd deel te nemen aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Deze evaluatie betreft een toezegging van de minister-president aan de Tweede Kamer en heeft als doel het ‘inzichtelijk maken van de bijdrage van de Nationale Contraterrorisme-strategie 2011-2015 aan het verminderen van het risico op een terroristische aanslag en het beperken van de mogelijke schade na een aanslag’. Het onderzoek dient daarmee tevens als input voor de Nationale Contraterrorisme-strategie voor de periode 2016-2020.

Mijn persoonlijke bijdrage aan de begeleidingscommissie wordt met name gezien in mijn kennis van theorie gedreven evaluaties van interventies gericht op deradicalisering c.q. voorkomen van polarisatie.

Vasco Lub