Paper-presentatie EUROCRIM 2015, Porto, Portugal

Samen met criminoloog Tom de Leeuw presenteer ik op 4 september a.s. een paper op EUROCRIM, de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology. Dit jaar wordt de conferentie gehouden in Porto, Portugal. Het paper getiteld Perceptions of Crime and Policy Response: a case study of Rotterdam is gebaseerd op een recent onderzoek naar veilgheidsbeleving onder Rotterdamse burgers in opdracht van de Directie Veiligheid Rotterdam. In het paper gaan we o.a. in op het fenomeen van de ‘crime paradox’ in buurten (grotere subjectieve onveiligheid dan objectieve onveiligheid), problematiseren we de huidige beleidsafhankelijkheid van cijfermatige surveys op dit gebied en doen we suggesties voor hoe veiligheidsbeleving in steden accurater en genuanceerder in kaart kan worden gebracht.

Het onderliggende Nederlandse onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting in oktober (Veiligheidsbeleving in Rotterdam: een onderzoek naar percepties, ervaringen en waardering van beleid).

Vasco Lub