Presentatie onderzoek ‘De burger op wacht’ 3 maart

Op 3 maart a.s. presenteer ik mijn nieuwe onderzoek in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht.
Buurtwachten zijn een vorm van georganiseerd vrijwilligerswerk dat probeert bij te dragen aan de veiligheid van woonwijken. Vrijwilligers ontvangen veelal ondersteuning en facilitering van gemeenten, en politie-informatie die voor andere burgers ontoegankelijk is. Het aantal buurtpreventieteams is de laatste jaren flink toegenomen. Tot voor kort was er echter weinig bekend over de Nederlandse neighbourhood watch. Via nieuwe cijfers geef ik een landelijk beeld van dit fenomeen en werp ik via veldobservaties en interviews licht op hoe buurtwachten in Rotterdam en in Tilburg in de praktijk functioneren. Tevens formuleer ik aandachtspunten om de positieve effecten van preventieteams te versterken en de negatieve effecten te beperken.

Donderdagmiddag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur is de presentatie van het rapport in Centrum De Nieuwe Banier, Banierstraat 1, Rotterdam. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en een drankje. Toegang is gratis en aanmelden kan via leefbaarheid@fsw.eur.nl