Nieuwe projecten 2017/2018

Voor de periode 2017/18 zijn twee nieuwe projecten verworven. Voor de Call van het fonds Politie & Wetenschap is een onderzoek gehonoreerd naar politie en actief burgerschap in veilige en niet-veilige wijken. Daarnaast zal in opdracht van de Leerstoel Actief Burgerschap van de UvA een literatuuronderzoek worden verricht naar participatie in de bijstand. Zie de projectpagina voor meer informatie.

Vasco Lub