Nieuwe lezingen Wijkaanpak en Buurtpreventie okt. 2018

In oktober verzorgt Vasco Lub twee openbare lezingen:

11 oktober op het landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’ in Groningen over de toekomst van de lokale wijkaanpak, georganiseerd door Platform31 en de G40. Ik presenteer daar mijn essay Tussen Territoriumdrift en Burgerkracht. Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak. Geschreven i.o.v. het LSA. Met een co-referaat van Paul Schnabel, Eerste Kamerlid, Universiteit Utrecht en voormalig directeur SCP.

13 oktober als keynote speaker op het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie-initiatieven’ in Lansingerland. Hier presenteer ik uitkomsten van mijn onderzoeken naar buurtpreventie en wijkveiligheid. Hoe ontwikkelt buurtpreventie zich in Nederland? Waar komt het vandaan? Heeft het alleen positieve effecten? En hoe moeten de overheid en politie omgaan met al die plotseling signalerende en meldende burgers?