Over BSA

Het Bureau voor Sociale Argumentatie is opgericht in 2011 door socioloog Vasco Lub, voorheen onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en verschillende kennisinstituten. De kernactiviteiten van het BSA bestaan uit onderzoek en onderbouwing.

Onderzoek heeft betrekking op het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld evaluaties of generiek onderzoek naar sociaal-maatschappelijke thema’s. Onderbouwing beslaat de intellectuele reflectie die nodig is om tot beslissingen te komen in het sociale beleidsveld. Dit omvat bijvoorbeeld het schrijven van discussion papers of literatuurstudies.

Thema’s waar het BSA zich onder meer op profileert zijn wijkontwikkeling, evidence-informed practice in zorg en welzijn, methodologische innovatie, leefbaarheid en veiligheid, actief burgerschap en polarisatie en radicalisering.

Alle organisaties binnen het sociaal domein kunnen bij het BSA terecht voor opdrachten of samenwerking. Bijvoorbeeld:

 • Overheidsorganen
 • Universiteiten
 • Maatschappelijke instellingen en kennisinstituten
 • Professionele aanbieders in zorg & welzijn
 • Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en activering
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Belangen- en zelforganisaties
 • Hogescholen
 • Fondsen
 • Woningcorporaties
 • Denktanks en adviesraden
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Wetenschappelijke bureaus van politieke partijen

Klik hier voor de mission statement van het bureau.