Auteur: Vasco Lub

Nieuwe lezingen Wijkaanpak en Buurtpreventie okt. 2018

In oktober verzorgt Vasco Lub twee openbare lezingen:

11 oktober op het landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’ in Groningen over de toekomst van de lokale wijkaanpak, georganiseerd door Platform31 en de G40. Ik presenteer daar mijn essay Tussen Territoriumdrift en Burgerkracht. Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak. Geschreven i.o.v. het LSA. Met een co-referaat van Paul Schnabel, Eerste Kamerlid, Universiteit Utrecht en voormalig directeur SCP.

13 oktober als keynote speaker op het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie-initiatieven’ in Lansingerland. Hier presenteer ik uitkomsten van mijn onderzoeken naar buurtpreventie en wijkveiligheid. Hoe ontwikkelt buurtpreventie zich in Nederland? Waar komt het vandaan? Heeft het alleen positieve effecten? En hoe moeten de overheid en politie omgaan met al die plotseling signalerende en meldende burgers?

 

Nieuwe lezingen najaar 2017

Dit najaar verzorgt Vasco Lub twee openbare lezingen:

14 november op de conferentie ‘Niets zo praktisch als een goede theorie’ in Utrecht. Andere sprekers zijn Dr. Jurriaan Omlo en Prof. Dr. Gerjo Kok.

28 november op het symposium ‘Kwalitatief onderzoek als bewijs voor wat werkt’ in Amsterdam, georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, ter gelegenheid van de oratie van Prof. Dr. Saskia Keuzenkamp. Andere sprekers zijn Dr. Anja Machielse en Prof. Dr. Trudie Knijn.

Nieuwe projecten 2017/2018

Voor de periode 2017/18 zijn twee nieuwe projecten verworven. Voor de Call van het fonds Politie & Wetenschap is een onderzoek gehonoreerd naar politie en actief burgerschap in veilige en niet-veilige wijken. Daarnaast zal in opdracht van de Leerstoel Actief Burgerschap van de UvA een literatuuronderzoek worden verricht naar participatie in de bijstand. Zie de projectpagina voor meer informatie.

Vasco Lub

Presentatie onderzoek ‘De burger op wacht’ 3 maart

Op 3 maart a.s. presenteer ik mijn nieuwe onderzoek in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht.
Buurtwachten zijn een vorm van georganiseerd vrijwilligerswerk dat probeert bij te dragen aan de veiligheid van woonwijken. Vrijwilligers ontvangen veelal ondersteuning en facilitering van gemeenten, en politie-informatie die voor andere burgers ontoegankelijk is. Het aantal buurtpreventieteams is de laatste jaren flink toegenomen. Tot voor kort was er echter weinig bekend over de Nederlandse neighbourhood watch. Via nieuwe cijfers geef ik een landelijk beeld van dit fenomeen en werp ik via veldobservaties en interviews licht op hoe buurtwachten in Rotterdam en in Tilburg in de praktijk functioneren. Tevens formuleer ik aandachtspunten om de positieve effecten van preventieteams te versterken en de negatieve effecten te beperken.

Donderdagmiddag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur is de presentatie van het rapport in Centrum De Nieuwe Banier, Banierstraat 1, Rotterdam. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en een drankje. Toegang is gratis en aanmelden kan via leefbaarheid@fsw.eur.nl

Nieuwe publicaties valreep 2015

Op de valreep van 2015 zijn van ondergetekende nieuwe publicaties verschenen. Op academisch gebied publiceerde ik in het International Journal of Qualitative Methods een uiteenzetting over de validiteit van kwalitatief evalueren. Daarnaast is het onderzoeksrapport over Veiligheidsbeleving in Rotterdam, dat ik samen met criminoloog Tom de Leeuw schreef, eindelijk openbaar. Op basis van dat rapport publiceerden we tevens een opiniestuk over veiligheidsbeleving van Rotterdammers op versbeton.nl.

Vasco Lub

Paper-presentatie EUROCRIM 2015, Porto, Portugal

Samen met criminoloog Tom de Leeuw presenteer ik op 4 september a.s. een paper op EUROCRIM, de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology. Dit jaar wordt de conferentie gehouden in Porto, Portugal. Het paper getiteld Perceptions of Crime and Policy Response: a case study of Rotterdam is gebaseerd op een recent onderzoek naar veilgheidsbeleving onder Rotterdamse burgers in opdracht van de Directie Veiligheid Rotterdam. In het paper gaan we o.a. in op het fenomeen van de ‘crime paradox’ in buurten (grotere subjectieve onveiligheid dan objectieve onveiligheid), problematiseren we de huidige beleidsafhankelijkheid van cijfermatige surveys op dit gebied en doen we suggesties voor hoe veiligheidsbeleving in steden accurater en genuanceerder in kaart kan worden gebracht.

Het onderliggende Nederlandse onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting in oktober (Veiligheidsbeleving in Rotterdam: een onderzoek naar percepties, ervaringen en waardering van beleid).

Vasco Lub

Spreekbeurt conferentie ‘Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein’ 25 juni 2015

Donderdag 25 juni zal ik spreken in Amersfoort op de conferentie ‘Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein’, georganiseerd door het CCV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het plenaire gedeelte van de conferentie word ik geïnterviewd over ‘wat werkt in de wijk’ en mogelijkheden en risico’s van burgerinzet bij lokale veiligheidskwesties. Voor het totale programma en aanmelding klik hier.

Vasco Lub