Biografie Dr. Vasco Lub

portret-vasco-lub-emma

Foto: Rutger Rog, EMMA

Vasco Lub studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar hij tevens promoveerde. Hij was onder meer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). In 2011 ging hij zelfstandig verder en richtte hij het Bureau voor Sociale Argumentatie op. Via een gastvrijheidsovereenkomst is hij informeel verbonden aan de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de EUR.

Zijn onderzoek richt zich op grootstedelijke vraagstukken en lokaal sociaal beleid. Hij publiceert zowel nationaal als internationaal over wijkontwikkeling, veiligheid, sociaal beleid, burgerparticipatie en onderzoeksmethodologie. Een persoonlijke interesse vormt het werken aan geschikte vormen van evaluatie en beleidsondersteunend onderzoek. Hierbij put hij uit verschillende wetenschappelijke kennisvelden.

Buiten zijn freelance werkzaamheden profileert Vasco zich in het maatschappelijke debat via lezingen, opiniestukken en advies- en expert-commissies. Zijn stijl is constructief kritisch. Binnen de Erasmus Universiteit is hij lid van de onderzoeksgroep CIMIC (Citizenship, Migration & the City) en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Van zijn hand verschenen eerder de boeken Schoon, heel en werkzaam? (2013, Boom Lemma), Kwalitatief evalueren in het sociale domein (2014, Boom Lemma), The Plausibility of Policy (2014, Eleven International Publishing) en Neighbourhood Watch in a Digital Age (2017, Palgrave Macmillan).