Uncategorized

Lid begeleidingscommissie ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht Universiteit Utrecht het onderzoek ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’. Ik ben gevraagd deel te nemen aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Deze evaluatie betreft een toezegging van de minister-president aan de Tweede Kamer en heeft als doel het ‘inzichtelijk maken van de bijdrage van de Nationale Contraterrorisme-strategie 2011-2015 aan het verminderen van het risico op een terroristische aanslag en het beperken van de mogelijke schade na een aanslag’. Het onderzoek dient daarmee tevens als input voor de Nationale Contraterrorisme-strategie voor de periode 2016-2020.

Mijn persoonlijke bijdrage aan de begeleidingscommissie wordt met name gezien in mijn kennis van theorie gedreven evaluaties van interventies gericht op deradicalisering c.q. voorkomen van polarisatie.

Vasco Lub

Nieuwe lezingen

Dit najaar geeft Vasco Lub drie nieuwe lezingen.

– 22 november op de Netwerkdagen grote steden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Eindhoven over de werkzaamheid van de wijkaanpak.

– 3 december op het landelijke Welzijnsdebat in Bunnik over de rol van de sociale professional in aandachtswijken (bekijk hier het programma).

– 4 december in het Vlaams-Nederlands debathuis deBuren te Brussel. Thema: De (a)sociale stad: is de urbane smeltkroes werkbaar?

Nominatie SMVP-publicatieprijs

Mijn recent verschenen boek ‘Schoon, heel en werkzaam?’ is genomineerd voor de tweejaarlijkse publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMVP).

De jury – onder voorzitterschap van mr. Ybo Buruma – kiest in het najaar de winnende publicatie, die wordt beloond met een geldbedrag en een oorkonde. Traditiegetrouw wordt rond het thema van de winnende publicatie een conferentie georganiseerd.

De andere genomineerden zijn:

  • Christien Brinkgreve, Het verlangen naar gezag. Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast, Amsterdam: Atlas, 2012.
  • Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht, Amsterdam: SWP, 2012
  • Isabel Verwee, De politierol bekeken door de bril van de burger. Een caleidoscoop van verwachtingen en betekenissen, Antwerpen: Maklu Uitgevers, 2013.
  • Henk Werson, De fatale fuik. Achter de schermen van mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland, Amsterdam: Carrera Uitgevers, 2012

Vasco Lub