Uncategorized

Nieuwe publicaties valreep 2015

Op de valreep van 2015 zijn van ondergetekende nieuwe publicaties verschenen. Op academisch gebied publiceerde ik in het International Journal of Qualitative Methods een uiteenzetting over de validiteit van kwalitatief evalueren. Daarnaast is het onderzoeksrapport over Veiligheidsbeleving in Rotterdam, dat ik samen met criminoloog Tom de Leeuw schreef, eindelijk openbaar. Op basis van dat rapport publiceerden we tevens een opiniestuk over veiligheidsbeleving van Rotterdammers op versbeton.nl.

Vasco Lub

Paper-presentatie EUROCRIM 2015, Porto, Portugal

Samen met criminoloog Tom de Leeuw presenteer ik op 4 september a.s. een paper op EUROCRIM, de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology. Dit jaar wordt de conferentie gehouden in Porto, Portugal. Het paper getiteld Perceptions of Crime and Policy Response: a case study of Rotterdam is gebaseerd op een recent onderzoek naar veilgheidsbeleving onder Rotterdamse burgers in opdracht van de Directie Veiligheid Rotterdam. In het paper gaan we o.a. in op het fenomeen van de ‘crime paradox’ in buurten (grotere subjectieve onveiligheid dan objectieve onveiligheid), problematiseren we de huidige beleidsafhankelijkheid van cijfermatige surveys op dit gebied en doen we suggesties voor hoe veiligheidsbeleving in steden accurater en genuanceerder in kaart kan worden gebracht.

Het onderliggende Nederlandse onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting in oktober (Veiligheidsbeleving in Rotterdam: een onderzoek naar percepties, ervaringen en waardering van beleid).

Vasco Lub

Spreekbeurt conferentie ‘Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein’ 25 juni 2015

Donderdag 25 juni zal ik spreken in Amersfoort op de conferentie ‘Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein’, georganiseerd door het CCV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het plenaire gedeelte van de conferentie word ik geïnterviewd over ‘wat werkt in de wijk’ en mogelijkheden en risico’s van burgerinzet bij lokale veiligheidskwesties. Voor het totale programma en aanmelding klik hier.

Vasco Lub

Lid begeleidingscommissie ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht Universiteit Utrecht het onderzoek ‘Evaluatie contraterrorisme-strategie 2011-2015’. Ik ben gevraagd deel te nemen aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Deze evaluatie betreft een toezegging van de minister-president aan de Tweede Kamer en heeft als doel het ‘inzichtelijk maken van de bijdrage van de Nationale Contraterrorisme-strategie 2011-2015 aan het verminderen van het risico op een terroristische aanslag en het beperken van de mogelijke schade na een aanslag’. Het onderzoek dient daarmee tevens als input voor de Nationale Contraterrorisme-strategie voor de periode 2016-2020.

Mijn persoonlijke bijdrage aan de begeleidingscommissie wordt met name gezien in mijn kennis van theorie gedreven evaluaties van interventies gericht op deradicalisering c.q. voorkomen van polarisatie.

Vasco Lub