Geselecteerde wetenschappelijke publicaties

2018

Lub, V. (2018). Theory, social work methods and participation. Journal of Social Work. Online first article.

2017

Lub, V. (2017). Neighbourhood Watch: Mechanisms and Moral Implications. The British Journal of Criminology. Online first article. 

Lub, V. (2017). Neighbourhood Watch in a Digital Age: Between Crime Control and Culture of Control. London: Palgrave Macmillan.

Lub, V. & T. de Leeuw (2017). Perceptions of Neighbourhood Safety and Policy Response: A Qualitative Approach. European Journal on Criminal Policy and Research, 23, 3, 425-440.

2016

Lub, V. & Engbersen, G. (2016). Applying the Razor. Reductionist Approaches as an Alternative in Social Policy Evaluation. Paper presented at the 12th Biennial Conference of the European Evaluation Society, Maastricht, The Netherlands. 28-80 September 2016.

Lub, V. & T. de Leeuw (2016). Perceptions of Neighbourhood Safety and Policy Response: A Qualitative Approach. European Journal on Criminal Policy and Research (Online First).

Lub, V. (2016). Buurtwachten in Nederland. Ontwikkeling, mechanismen en morele implicaties. Justitiële Verkenningen, 42, 5, 27-44.

Lub, V. (2016). Neighbourhood Watch in the Netherlands: Crime Control or Culture of Control? Paper presented at the 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Muenster, Germany. 21-24 September 2016.

2015

Lub, V. (2015). Validity in qualitative evaluation: linking purposes, paradigms and perspectives. International Journal of Qualitative Methods. 14, 5, 1-8. 

Lub, V. & T. de Leeuw (2015). Perceptions of Crime and Policy Response: A case study of Rotterdam. Paper presented at the 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Porto, Portugal. 2-5 September 2015.

2014

Lub, V. (2014). The Plausibility of Policy. Case studies from the social domain. The Hague: Eleven International Publishing. [Doctoral Thesis]

Lub, V. (2014). The product of design. Veiligheidsbeleid op Amerikaanse leest geschoeid. Justitiële Verkenningen, 39, 8, 23-36.

Lub, V. (2014). ‘Over burgerbestuur en buurttoezicht. Succes en falen van sociale interventies op het gebied van buurtleefbaarheid.’ In: P. Ponsaers, L. G. Moor, W. D’haese & M.E. Smeets (eds.). Politie en haar maatschappelijke partners, Cahiers Politiestudies Jaargang 2014-1, nr 30, pp.63-86. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

2013

Lub, V. (2013). Polarisation, Radicalisation and Social Policy. Evaluating the Theories of Change. Evidence & Policy 9, 2, 165-183.

Lub, V. (2013). Sport als beleidsmiddel: zin en onzin. Beleid & Maatschappij, 40, 2, 164-167.

Lub, V. & G. Lucassen (2012). Reconsidering Views on Immigration in Europe. A Cross-National and Longitudinal Study. Paper presented at the International Institute of Social and Economic Sciences conference, Lisbon, Portugal. September 9-12.

2012

Lub, V. & M. Uyterlinde (2012). Evaluating State-Promoted Civic Engagement and Participation of Vulnerable Groups. The Paradoxical Policies of the Social Support Act in the Netherlands. Journal of Social Policy, 41, 2, 373-390.

Lub, V. (2012). De tucht der wetenschap. Veranderingstheorieën van polarisatie -en radicalismebeleid op de proef gesteld. Beleid en Maatschappij, 39,1, 59-74.

2010

Lub, V., M. Uyterlinde & L. Schotanus (2010). De paradoxical policies of the Social Support Act in the Netherlands. Paper presented at the Bauman Institute International Launch Conference ‘Rethinking Global Society’. University of Leeds 6th –7th September 2010.

Uyterlinde, M., V. Lub & N. de Groot (2010). Taking the Mentor’s Perspective. The Relevance of Age and Other-oriented Motivations in Volunteer Mentoring. Paper presented at ARNOVA Conference, VA, United States ‘Case Studies of Volunteering’ , 18th-20th November 2010.

Lub, V., L. Schotanus & M. Uyterlinde (2010). ‘Als ‘meedoen’ een dogma wordt. De participatieparadoxen van de Wmo.’ In: I. Verhoeven & M. Ham (red.), Brave burgers gezocht. De grenzen van de activerende overheid. TSS Jaarboek. Amsterdam: Van Gennip

2009

Lub, V., S. van Arum & A. Sprinkhuizen (2009). Voor het verval. Belemmeringen en voorwaarden voor vroegsignalering en bewonersparticipatie in wijkveiligheid. Journal of Social Intervention. Theory and Practice, 18, 4, 62-82 (PDF)

Lub, V. & M. Uyterlinde (2007). ‘Ik ga niks pushen. De mentor als redder?’ In: K. van Beek & M. Ham (red.), De elite, gaat die ons redden? De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving. TSS jaarboek. Amsterdam: Van Gennip.

Uyterlinde, M., Engbersen, R., & V. Lub (2007) ‘Contactleggingskunde’ In: L. Velboer, J.W. Duyvendak & C. Bouw (red.), De mixfactor: integratie en segregatie in Nederland. Amsterdam: Boom.

Uyterlinde, M. & V. Lub (2007). Afremmen van de zwarte vlucht. City Journal, wetenschappelijk tijdschrift voor de steden, 10, 18-21.