Missie

Sociaal beleid vereist argumentatie. De fiscale crisis en een veranderd ideologisch klimaat hebben geleid tot versobering in de publieke sector, hetgeen de vraag opwerpt welk beleid hout snijdt. Hoe kunnen kwetsbare wijken vooruit worden geholpen? Welke sociale interventies kunnen worden aangemerkt als ‘werkzaam’ en op grond waarvan? Hoe kan het beleid zich laten informeren door wetenschappelijke inzichten zonder te vervallen in maakbaarheidsidealen? En wat zijn voor het sociale domein geschikte vormen van resultaatmetingen en beleidsondersteunend onderzoek?

Het Bureau voor Sociale Argumentatie wil die vragen helpen beantwoorden en een impuls geven aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in het sociale domein. Overheidsorganen en zorg- en welzijnsinstellingen maken vaak beperkt gebruik van de kennis die wordt ontwikkeld in het academisch milieu. De academische wereld heeft op zijn beurt soms weinig oog voor de maatschappelijke toepassing van sociaalwetenschappelijke inzichten of de weerbarstige beleidspraktijk. Bovendien ligt de dynamiek van het beleid doorgaans hoger dan het academisch tempo, en dit veroorzaakt afstand.

Het verkleinen van de distantie tussen sociale wetenschap en beleidspraktijk vormt een belangrijke missie van het bureau. Het stelt zich tot doel om via toegepast onderzoek praktijkkennis te genereren, maar dan wel op een gedegen wetenschappelijk niveau. Het verbinden van abstracte sociologische kennis met alledaagse vraagstukken vormt daarbij een leidend principe.