Onderzoek

Verklaring en interpretatie van sociale beleidsvraagstukken vormen wezenlijke bestanddelen van elk project – ongeacht het schaal- en abstractieniveau. Dit houdt in dat opdrachtgevers scherpe en kritische analyses mogen verwachten en dat bij voorkeur verschillende bronnen en onderzoeksmethoden met elkaar worden gecombineerd (meervoudige aanpak). Alle opdrachten worden uitgevoerd door Vasco Lub, maar al naar gelang de inhoud en omvang van het project wordt soms ook samengewerkt met onderzoekers van andere instituten (zie voor samenwerkingspartners de projectpagina).

Het onderzoek van het Bureau voor Sociale Argumentatie laat zich opsplitsen in de volgende diensten:

Verkenningen / voorstudies

Evaluaties / resultaatmetingen

Surveys

Analyse van samenlevingsvraagstukken

Vervullen van expertrol